Βαφή Αλουμινίου

Ηλεκτροστατική βαφή κουφωμάτων αλουμινίου σε rust 523

Κουφώματα αλουμινίου σε κατοικία με ηλεκτροστατική βαφή σε rust 523

Ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου  σε manganese και vert 2300